Centrální oslavy 75.výročí SNP v Banské Bystrici: Projev předsedy ÚV ČSBS Ing. plk. Jaroslava Vodičky

30. 8. 2019

Vážené dámy a pánové

Milí přátelé, bratři a sestry

Scházíme se dnes v Bánské Bystrici, v samém centru Slovenského národního povstání, které patří mezi významné události československých dějin.

Povstání proti fašistickým okupantům v roce 1944 na Slovensku má v historii národního boje za svobodu během nacistické okupace a klerofašistického slovenského státu trvale své významné  místo, které je však užitečné si připomínat.

Kořeny Slovenského národního povstání nalézáme na sklonku roku 1943. V té době se německá armáda a její spojenci se už nemohli vzpamatovat od porážek u Stalingradu a Kursku.  Rudá armáda vytrvale vytlačovala nacistická vojska zpět západním směrem. Nastal rozhodující obrat ve druhé světové válce.

Ten umožnil vlasteneckým silám a protiľuďáckému odboji na Slovensku podmínky pro přípravu povstání, pro osvobození Slovenska z vazalského vztahu vůči německé nacistické „třetí říši“.

Máme dodnes v paměti rozkaz k boji architekta a velitele povstání Jana Goliana který vydal 29. srpna 1944 slovenské  armádě rozkaz k boji: „Začnite s vysťahovaním“.

Už 5. září byl Ján Golián povýšen na brigádního generála Velitelství 1. česko-slovenské armády na Slovensku.

vodicka2_n.jpgNa pomoc Slovenskému národnímu povstání byla urychleně zahájena  těžká a krvavá Karpatsko-dukelská operace, která  představuje jedno z největších bojových nasazení československých vojáků v rámci protihitlerovské koalice za druhé světové války.

Ta však nemohla dosáhnout časově svých stanovených cílů a tak se povstalecké jednotky a partyzáni na Slovensku ocitli obklíčeni nepřítelem.

Po porážce a ústupu povstaleckých vojsk byli generálové-hrdinové povstání,  Golian a Viest zajati a společně byli popraveni v koncentračním táboře Flossenbürg.

Myslím, že je třeba si tyto hrdiny připomínat i mimo výročí Slovenského národního povstání, protože jsou názorným příkladem nezištného vlastenectví.

Český svaz bojovníků za svobodu, udržuje živou paměť na společný odboj proti nacismu Čechů a Slováků…ale také i jiných národů. Tento vlastenecký boj, za mohutného přispění Rudé armády, přispěl k osvobození Československa.

Na této cestě bylo hrdinství a oběti, které přispěly k svobodě našich národů Čechů a Slováků

 a to si dnes připomínáme!

Čest památce vojáků-hrdinů a partyzánů Slovenského národního povstání 

Ať nadále žije bratrství mezi Čechy a Slováky!

Autor: 
Jaroslav Vodička, předseda ÚV ČSBS
Zdroj: 
https://bojzasvobodu.cz/