Tisková zpráva z jednání KSČM s premiérem A. Babišem a ministrem zdravotnictví A. Vojtěchem ke zdravotnictví

11. 10. 2019

V pátek 11. října odpoledne se sešli zástupci a zástupkyně KSČM v čele s předsedou ÚV KSČM V. Filipem na jednání k situaci ve zdravotnictví. KSČM po seznámení se s fakty prezentovanými Krizovým štábem proti kolapsu zdravotnictví i na základě zkušeností pacientů a zdravotnických pracovníků z celé České republiky je přesvědčena o tom, že se nemocnice skutečně potýkají s nedostatkem lékařů a sester, zvlášť v akutní lůžkové péči. Pacienti v regionech musí neúměrně dlouho čekat na plánované operace i potřebná vyšetření a systém zdravotnictví trpí dlouhodobou podfinancovaností. Z tohoto důvodu jsme trvali na zvýšení úhrad do oblastí, kde je situace nejpalčivější. Tedy do domácí péče a do sociálních služeb ve výši 900 milionů a do nemocnic ve výši 7 miliard korun, mimo již dříve přislíbených 6 miliard korun. Po více než hodinovém velmi náročném, ale věcném jednání jsme dospěli ke kompromisu v podobě 900 mil pro domácí péči, včetně 300 mil na mzdy a 4, 7 mld. pro ostatní segmenty zdravotní péče. Tyto finanční prostředky pak musí být alokovány přes úhradovou vyhlášku ze zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven. Jde o částku, která v žádném případě neohrozí stabilitu veřejného zdravotního pojištění v roce 2020, jelikož se i v dalších letech reálně očekává stálý nárůst příjmů. Zástupci KSČM zdůraznili, že cílem vyvolaného jednání je snaha zabezpečit kvalitní zdravotní péči pro všechny pacienty v České republice. Pokud vláda A. Babiše dodrží sliby dané při jednání ohledně navýšení finančních prostředků do zdravotnictví, dostanou poslanci a poslankyně za KSČM doporučení, aby podpořili návrh státního rozpočtu na rok 2020.

Autor: 
Soňa Marková