EU se zařadila po bok těch, kteří na vakcíně chtějí vydělat

17. 12. 2020

Možná si ještě někteří ze čtenářů pamatují, jak světem v květnu proběhla zpráva o výzvě členských států Světové zdravotnické organizace (WHO) na vytvoření celosvětového fondu pro shromažďování patentových práv, které by mohly být sdíleny pro vývoj léků a vakcíny proti nemoci COVID 19 dostupných všem zemím světa. Základní myšlenka této výzvy byla, že i k těm nejchudším se musí vakcína dostat a že naštěstí na všech nelze profitovat. K tomu však byla nezbytně nutná změna pravidel Světové obchodní organizace (WTO), zejména Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Takovou změnu by musela přijmout většina členů WTO, mezi nimi především ti nejbohatší.

Lidstvo má s podobnou situací zkušenost, již z devadesátých let dvacátého století, kdy si nadnárodní farmaceutické společnosti ponechávaly patenty na léčbu nemoci HIV jen pro sebe a u svých léků stanovovaly nehorázně vysoké ceny, čímž udělaly lék pro obyvatele třetího světa, kteří je potřebovali, naprosto nedostupný. To vedlo k úmrtí milionů pacientů. Vláda Nelsona Mandely v Jihoafrické republice tehdy patenty obešla a zavedla povinné licence, čímž umožnila výrobu ekvivalentních generických léků, které byly cenově dostupné.

Vzhledem k tomu, že se jedná o myšlenku velmi levicovou, od začátku jsem ji silně podporovala. Proto jsme s kolegou Marcem Botengou rozjeli v létě celoevropskou petici Right2Cure (Právo na léčbu), která se následně transformovala na evropskou občanskou iniciativu. Jádrem této akce je návrh, aby farmaceutické společnosti měly povinnost sdílet výsledky svého výzkumu s jinými institucemi, čímž by došlo celosvětově k urychlení výroby léčiv a vakcín a ke snížení nákladů na léčbu, včetně požadavku, aby velké společnosti z pandemie neprofitovaly. Také jsem se od jara každý týden dotazovala Evropské komise, jaký k této věci hodlá zaujmout postoj. Dnes už to, bohužel, vím.

V nedávné době došlo na půdě WTO opravdu k předložení návrhu na změnu Dohody TRIPS, která by poskytla zemím možnost během pandemie dočasně pozastavit jejich závazky vyplývajících z TRIPS a umožnit levnou a masivní výrobu vakcíny. O tomto návrhu se v Evropském parlamentu dne 30. listopadu uskutečnilo jednání výborů INTA, DEVE a ENVI s Evropskou komisí. Ovšem Evropský parlament se dověděl, že Evropská komise jménem EU, přes své dřívější proklamace o pomoci světu, návrh na změnu pravidel WTO nejenom velmi silně odmítá, ale dokonce proti němu vede opozici. Jinak řečeno – EU se chce zařadit mezi celky, které na pandemii vydělají na úkor ostatních. Tuto taktiku nelze nazvat jinak než odpudivou. EU znovu promarňuje šanci ukázat, že stojí na správné straně a že se neštítí slov jako solidarita, pomoc a pochopení utrpení ostatních. Takové jednání nelze jinak než odsoudit. EU by měla světu ukázat, že má na víc. V opačném případě ji totiž historie odsoudí, protože až usedne prach a situace se vyřeší, svět ani dějiny na takový krok nezapomenou. Pokud Vám tato věc není lhostejná, prosím, podepište alespoň naši iniciativu Right2Cure (Právo na léčbu) a řekněte Evropské komisi, že Vám to není jedno. Je to to nejmenší, co každý z nás může udělat.

Autor: 
Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM