P. Kováčik: Jaký bude rok 2017?

29. 12. 2016

Tak jsme zase o rok starší a s příchodem Nového roku je tradičně čas bilancovat. Zhodnotit průběh toho uplynulého a představit si, co nás čeká. Není to jenom prázdné klišé, ale může nám to pomoci poučit se z chyb, pokračovat v tom, co bylo dobré, ale také se připravit na nové výzvy.

V uplynulém roce jsme mohli sledovat, jak se ve zlém vrací špatný přístup s nekontrolovatelným příchodem migrantů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Většina z nás věděla, že prvním krokem musí být ochrana hranic Schengenu, ale bohužel někteří představitelé států Evropské unie jako by měli klapky na očích. Při konání domnělého dobra by byli schopni trvale poškodit vlastní společnost. Pomáhejme přímo v zemích, které mají problémy, místo přijímání nekonečného množství běženců, kteří v mnohých případech přicházejí s představou, že zde o ně bude bez práce postaráno. Jak praví známé rčení: Nedávej hladovému rybu, nasytí ho jen na jeden den, nauč ho rybařit.

Jsem velice rád, že teror se zatím naší republice vyhýbá a přeju nám, ať to tak také zůstane. Přeju to samozřejmě i ostatním zemím v Evropě. To však nejde bez konkrétních činů. Bez vědomí, kdo se na naše území dostal a kde se pohybuje, se budeme těžko bránit teroru.

Česká vláda také po většinu svého volebního období byla takovou udržovací vládou bez větší ambice dosáhnout zásadnějších změn, které by pomohly našim občanům. Nyní zvláště sociální demokracie, když ví, že se volební období blíží ke konci, začíná vytahovat naše návrhy a vydávat je za vlastní nápady. Jedná se kupříkladu o progresivní zdanění firem, bankovní daň či nutnou úpravu bezplatné právní pomoci. Kdyby to ČSSD myslela vážně, tak stačilo již podpořit námi podané návrhy. Vláda by však měla být ambicióznější i v mnohých dalších věcech. Kupříkladu zákonem začít bránit odlivu v České republice vzniklého zisku do zahraničí a naopak začít více investovat, což, jak ve svém vánočním poselství zmínil i pan prezident, je značný neduh této koalice. Zajišťuje a zvětšuje především provozní výdaje a není schopná investovat. Investice potřebujeme pro startovací byty pro mladé rodiny, důležité a chybějící dopravní tahy, školy, školky atd. Bez investic vytváříme v podstatě jakýsi skrytý dluh. Řešit bychom měli situaci dluhů. Naše domácnosti permanentně žijí v zadluženosti a mnozí se dostávají do dluhových spirál, ze kterých není uniku. Takové situace nakonec poškozují nejen je, ale celou společnost. Nemůžeme dovolit, aby se studenti po mnoha letech kupříkladu kvůli jedné jízdě na černo dostávali v dospělosti do extrémní až likvidační dlužné částky, o které mnohdy ani nevěděli. Takové počínání v sobě nemá selský rozum ani lidské chování. Navíc současné postavení soukromých exekutorů je neúnosné.

Stále větší automatizace výroby a společenský vývoj by mohly v následujících letech přinést velké změny sociálních systémů. Kupříkladu nejenom ve Finsku nyní experimentují se základním nepodmíněným příjmem, na který má každý občan nárok. Určitě bychom měli u nás začít taková témata také zvedat a diskutovat o možnostech, jak zklidnit život, například zkrácením pracovní doby po vzoru jiných evropských států. Jednoduše řečeno stále platí, že kdo stál, stojí opodál.

Snažme se nikoliv opožděně reagovat na společenské změny, které s sebou moderní doba přináší. A co nás čeká a nemine? V příštím roce bude politika jistě plná velkých pnutí, protože nás čekají důležité volby, jejichž výsledek bude mít pro celou republiku velký význam a určí směr na další období. Jednak se budou na podzim konat volby do Poslanecké sněmovny, které určí složení příštích možných vlád. Kromě kampaně do těchto voleb je také zřejmé, že bude současně probíhat kampaň prezidentská, neboť volba se bude konat pravděpodobně v lednu 2018. Věřím, že v kampaních nebudou rozhodovat horentní sumy, které do nich nepochybně některé subjekty vloží. Občané se budou jistě rozhodovat hlavně podle konkrétních kandidátů, jejich zkušeností a kontaktu s nimi a dle vize pro naši republiku. Chci věřit, že všechno dobře dopadne a chci všem popřát hodně zdraví, méně stresu a více radosti v novém roce. 

Autor: 
Ing. Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM