Tisková zpráva z 19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016

9. 4. 2016

Na svém posledním zasedání před IX. sjezdem KSČM se Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy zabýval především přípravou sjezdu, projednal návrhy stěžejních dokumentů - zprávu o činnosti strany a zprávu o hospodaření od minulého sjezdu, návrh na zkvalitnění řízení strany včetně úpravy stanov a návrh programových dokumentů, zprávy Ústřední revizní komise a Ústřední rozhodčí komise KSČM.

Předseda ÚV KSČM V. Filip ve svém úvodním vystoupení konstatoval, že by strana měla vyjít ze sjezdu posílena i směrem k podzimním volbám. Uvedl, že pojetí zprávy o činnosti mezi sjezdy je dost odlišné od předchozích, protože KSČM byla úspěšná ve volbách v roce 2012, 2013 i 2014, a tak se jí otevřely i nové možnosti zejména na krajské úrovni. Vývoj podle hodnocení V. Filipa potvrdil, že rozhodnutí přijmout na minulém sjezdu konkrétní program bylo správné. Tento program naši voliči přijali, i když tento potenciál KSČM plně nevyužila. Nedokázala např. naplnit v obecních volbách více kandidátních listin. 

Pokud jde o předsjezdovou diskusi týkající se řízení organizační struktury strany, je podle V. Filipa pozitivní, že byla nastartována, ale neměla by být předčasně ukončena. Je nutné dál iniciovat a podporovat aktivitu členské základny. Konkrétními návrhy musíme lidem více prokazovat, že o ně máme zájem a dokážeme pro ně něco udělat. Podle V. Filipa je nutné upevnit systém řízení strany, posílit efektivnost činnosti. 

Předseda kladně ocenil obsah zprávy o hospodaření strany mezi sjezdy. 

K programovému dokumentu na IX. sjezd předseda V. Filip uvedl, že největší rozpor v předsjezdové diskusi se projevil ve vztahu k části týkající se minulosti. Přitom KSČM jasně říká, že usiluje o systémovou změnu a překonání kapitalismu, o sociálně spravedlivou společnost založenou na solidaritě, humanismu, sociální spravedlnosti a výrazném podílu občanů na řízení od zdola až do centra. V. Filip dále uvedl, že v souvislosti s posilováním pozice KSČM je patrný i nárůst antikomunismu. Ve vládní koalici dochází k hádkám, projevuje se i neochota vlády řešit některé problémy občanů. O to více je nutné, aby KSČM byla akceschopnou stranou, která představuje nejen virtuální, ale skutečnou politickou sílu. Ke splnění cíle – zvýšit svou autoritu ve společnosti – má KSČM dostatek sil. 

Místopředseda ÚV KSČM J. Dolejš shrnul diskusi k návrhu programových dokumentů. Zdůraznil, že jde o politický, nikoli volební program. Potvrdil, že diskuse byla kritická, z konferencí přišlo mnoho připomínek. Zároveň se v ní většinově neprojevila snaha o takový programový obrat strany, který by se lišil od dosavadního vymezení strategických cílů KSČM. Ta se i nadále zaměřuje především na budoucnost, nikoli na minulost, a hledá řešení nově vznikajících problémů. Mnoho připomínek se týkalo právě aktuálně se projevujících nových rozporů ve světě. Diskutující např. poukazovali na potřebu nové podoby evropské integrace, kladli důraz na odpovědnost velmocí za migraci a řešení jejích příčin. Hovořili o tom, že je lidem nutné nabízet praktická východiska proti militarizaci společnosti, válce a chaosu, aby se migraci předcházelo. 

Návrh na zkvalitnění řízení strany uvedl 1. místopředseda ÚV KSČM P. Šimůnek. Konstatoval, že navrhované změny jsou potřebné k tomu, aby KSČM byla akceschopnou stranou a podařilo se jí posílit zájem sympatizantů KSČM o vstup do strany a o přímé zapojení do její činnosti. 

Pro volbu na sjezd do vedoucích funkcí v ÚV KSČM jsou navrženi: Do funkce předsedy kandidují současný předseda Vojtěch Filip, pražský zastupitel Ivan Hrůza a bývalý místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. O funkci 1. místopředsedy se budou ucházet současný 1. místopředseda Petr Šimůnek, europoslanec Jaromír Kohlíček, bývalý poslanec PČR a zastupitel Jihočeského kraje Petr Braný. Do funkce dalších dvou místopředsedů je podáno celkem 13 návrhů.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
ÚV KSČM