Václav Havel a Charta 77

17. 1. 2017

První politický seriál letošního roku má veřejnoprávní televize za sebou. Mám na mysli zpravodajství v souvislosti se čtyřicátým výročím vzniku Charty 77. V hlavní roli s Václavem Havlem, nejvíce obdivovaným v USA. Nic není neměnné, a tak i pohled a hodnocení občanů na prvního popřevratového prezidenta se odstupem času mění. Pro pravdoláskaře bohužel k horšímu. Nejen z důvodu dalšího posilování již vytvořeného kultu osobnosti, ale paradoxně i díky masážnímu týdnu ČT právě k tomuto výročí. Lidé totiž pohádkám tohoto typu již moc nevěří.

Ponechme na historicích, jak v budoucnu zhodnotí podíl hlavních signatářů Charty 77 na změně společenského systému a restauraci kapitalismu nejen v naší zemi. Pravděpodobnější ale je, že bez scénáře KGB a tajných služeb jednotlivých států by se převraty v zemích socialistického tábora neuskutečnily. A Václav Havel by tak mohl dál inkasovat sumy dolarů ze Západu coby honoráře za svá skvostná literární díla a v lihovém opojení za občasného »obtěžování« ze strany tehdejší StB pokračovat ve svém bohémském životě s partou svých oddaných obdivovatelů.

Důsledky Havlovy naivity, že »pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí«, vidíme kolem sebe neustále a téměř všude. Z celosvětového pohledu jsou to lidská utrpení a neštěstí v souvislosti s válečnými taženími NATO (a ČR jako jejího pevného vazala). Od Havlovy obhajoby humanitárního »bombardování Jugoslávie« až po dnešní mnohaleté válečné hrůzy v Sýrii. V Česku jsou toho příkladem statisíce exekucí domácností, obavy značné části občanů o svoji další existenci v souvislosti s nezaměstnaností. Nebo nyní v zimních měsících krutá úmrtí bezdomovců v důsledku mrazů. Do puntíku byly také naplněny i cíle majetkových poměrů. Stejně jako pražská Lucerna získala nového majitele, tak i nenasytná církev byla v rámci restitucí obdarována majetkem kolosálního rozsahu!

Že »pravda« skutečně zvítězila, je vidět i při pohledu na stav české justice, především z mistrně provedené privatizace národního majetku či »rozkrádání« veřejnostátních zakázek. Kauzy spojené se jmény Kožený, Krejčíř, Bakala, ale i mnoha dalších by měly vejít do knižních publikací trestního práva jako odstrašující případ!

Věřme, že Česká televize v brzké budoucnosti připraví své hrstce nejvěrnějších Havlových obdivovatelů odvysílání jeho divadelní hry Odcházení. Ta by se stala důstojnou tečkou za rozporuplnou osobou vůdce Charty 77.

Autor: Mgr. Miroslav Kavij, předseda Plzeˇňského Krajského výboru KSČM
Zdroj: Autor
Publikováno: Haló Noviny, dne 14.ledna 2017