V Plzni se konalo mimořádné zasedání pléna KV KSČM

20. 2. 2017

V Plzni se uskutečnilo dne 20.2.2017, od 16:00 hodin, mimořádné zasedání pléna KV KSČM, které projednávo obsahovou a kádrovou přípravu Krajské nominační konference KSČM, která se uskuteční dne 13.3.2017 v Plzni.

Hlavním poslání Krajské nominační konference KSČM bude schválit lídra kandidátky KSČM a další pořadí na kandidátce KSČM pro parlamentní volby, které se budou konat na podzim 2017. Kandidátka KSČM v Plzeňském kraji bude mít 20 kandidátů.

Zároveň delegáti konference projednají téze volebního programu KSČM, taktiku a strategii KSČM k těmto parlamentním volbám.

Na zasedání pléna KV KSČM probíhala místy vzrušená, ale konstruktivní diskuse, protože jak se ukázalo, v připravených dokumentech se našly některé nedostatky, které je potřeba opravit před konferencí, aby byl zabezpečen hladký průběh konference a potřebný čas k projednání všech otázek.

Krajská nominační konference navazuje na kampaň okresních nominačních konferencí KSČM, které probíhaly v Plzeňském kraji od prosince 2016 až do 18.2. 2017.