K únorovým událostem roku 1948

25. 2. 2017

Ve středu 22.2.2017 se uskutečnil před budovou ÚV KSČM v Praze, v ulici Politických vězňů trapný "mini spektákl“ několika lidí, kteří se sdružují v platformě „Bez komunistů.cz".

Hrstka přitroublých „nýmandů“ tam předváděla ubohé divadlo se srpem a kladivem v souvislosti s 69. výročím událostí 25. února 1948.

Pokud bychom použili fotbalovou terminologii k vyjádření úrovně jejich divadla, jednalo se o reprezentanty „pralesní ligy“, kteří pozornost veřejnosti rozhodně nepřitáhli, spíše naopak. Předvedli ubohost a trapnost!

Samozřejmě, že pravicová média byla na místě a přinesla o tom patřičné zpravodajství!

Dne 25. února 2017 si naše republika připomíná významnou událost pro naši zemi. Den, kdy v tehdejší Československé republice se před 69. roky začal uskutečňovat přechod od kapitalismu k socialismu. Významná to událost pro naše i světové dějiny.

Den, kdy prezident Edward Beneš podepsal demisi 12-ti ministrů Národně socialistické strany, Lidové strany a slovenské Demokratické strany a zároveň přijal návrhy tehdejšího předsedy vlády Klementa Gottwalda /KSČ/ na doplnění složení vlády Národní fronty! Tito ministři v demisi tvořili menšinu tehdejší vlády a proto se nejednalo o pád vlády, ale vláda mohla pokračovat podle tehdejší ústavy ve své činnosti.

Tehdejší politické strany, které chtěly před jarními parlamentními volbami 1948 poškodit před veřejností vládu Národní fronty v čele s komunistický předsedou vlády Klementem Gottwaldem se ale přepočítaly. Udělaly strategickou politickou chybu, když se jim nepodařilo sehnat většinu členů kabinetu a jejich ministři podali demisi! Dne 25.2.1948 tak rozhodnutím prezidenta republiky Edwarda Beneše skončila 6-ti denní ústavní politická krize.

V 17:00 hodin, dne 25.2.1948 přijel tehdejší předseda vlády Klement Gottwald na zaplněné Václavské náměstí, kde oznámil veřejnosti, že ústavní krize skončila, dnes již svým historickým výrokem: „Právě jsem se vrátil z hradu. Prezident republiky všechny mé návrhy přijal!“

Byla to obrovská politická porážka české pravice, která si chtěla vylepšit pozici před blížícími se parlamentními volbami, kterou si ale způsobila sama!

Z výše uvedeného je patrné, že „puč“, jestli o něm chce někdo hovořit, neorganizovali komunisté, ale tyto pravicové strany!

Československá republika tak má z té doby pro historický vývoj lidské společnosti jedno nesmazatelné prvenství, které už jí nikdo nevezme!

Přechod od kapitalismu k socialismu se v Československu uskutečnil, jako první v historii na této zeměkouli, politickou cestou, ve shodě s Ústavou a zákony republiky i podle parlamentních zvyklostí, tzn. demokratickou cestou, bez jediného výstřelu, bez násilí a bez krvé!

A to je to, co česká pravice nemůže strávit! Proto útočí na toto výročí ze všech stran a ze všech medií. Čteme a slyšíme hrůzy o komunistickém puči, o převratu, o diktatuře a jiných nesmyslech! Všechny tyto výroky jsou ale historické pravdě na hony vzdálené! Prostě lidem vědomě lžou!

Je třeba také pro současnost vzpomenout, že politická situace k 25.2.1948 se skládala dlouhé roky předtím. Připomeňme si jen některé události: Mnichovská zrada velmocí 1938, 15.3.1939 okupace Českosloveska a příjezd Hitlera na Pražský hrad, zabrání Sudet fašistickým Německem, druhá světová válka 1939-1945 a 360 000 československých obětí, vznik 1. Československého polního praporu v Buzuluku v SSSR pod velením Ludvíka Svobody v roce 1942 a osvobozování naší republiky od fašismu z východu, s rozhodující rolí sovětské Rudé armády, boje o Duklu, Košický vládní program – 5.4.1945 a formování první vlády Národní fronty, obnova poválečné republiky aj!

Poválečná vláda z roku 1946 pod vedením komunistů v čele s Klementem Gottwaldem si vzala za své realizovat politiku pro dolní, neprivilegované vrstvy obyvatel naší země. Bezplatné školství, bezplatné zdravotnictví, rozvoj venkova, budování asfaltové silniční dopravní sítě, mohutná bytová výstavba pro lidi, výstavba a modernizace průmyslu, rozvoj zemědělské velkovýroby, elektrifikace země, modernizace zaostalého Slovenska, budování lidové armády aj. grandiozní projekty.

Od února 1948 do listopadu 1989 zaznamenalo Československo největší hospodářský a společenský rozvoj ve své historii. Lidé v socialistickém Československu měli obrovské sociální jistoty.

Po roce 1990 přišel s nástupem kapitalismu zásadní obrat! Dnešní frenetické výkřiky pravice na únor 1948 mají za úkol také odvést pozornost od současného stavu, kdy například 60.000 lidí dnes žije na ulici jako bezdomovci a vybírají popelnice, aby měli alespoň co jíst. Statisíce nezaměstnaných jsou na Pracovních úřadech. Milion lidí je ve spárech exekutorů. Podle psychologů bere 600.000 lidí z dospělé populace v naší republice silná antidepresiva ze současné situace a tlaku, který je na ně kapitalistickým společenským systémem vyvíjen, ale mělo by se podle nich léčit až milion lidí! Dnešní kapitalismus žene svět opět do velké války a česká vláda tomu pomáhá svými lokajskými přístupy. Už se válčí kolem nás, na Ukrajině pochodují po 70. letech od konce II. světové války znovu ozbrojené fašistické bojůvky. Před pár dny si připomněly tyto bojůvky svým pochodem 3. výročí státního ozbrojeného převratu na Ukrajině na kyjevském Majdanu. Přes naše území se přesouvají americké tanky a obrněná vozidla k ruské hranici.

Dnem 25. února 1948 začal v naší zemi první pokus o nový sociálně - spravedlivý společenský systém pro většinu členů naší společnosti – Socialismus. Pohledem na dnešní svět a situaci v naší republice, je na co navazovat a čím se inspirovat pro budoucnost! Samozřejmě, že tento systém měl své chyby, některé podmíněné historickou situací, ale s tím vším se dá v budoucnu pracovat a dá se to zlepšovat.

KSČM usiluje o vybudování sociálně – spravedlivé společnosti, o SOCIALISMUS! Usiluje o podporu občanů při budování tohoto projektu.