Tisková zpráva Klubu zastupitelů KSČM k oblasti zdravotnictví v Plzeňském kraji

8. 3. 2017

Podle zkušeností zastupitelů KSČM Plzeňského kraje je příčinou problémů krajských zdravotnických zařízení úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví. Krajská zdravotnická zařízení za srovnatelné výkony dostávají trvale nejnižší úhrady. Každoročně úhrady zdravotních pojišťoven představují pouze 80 až 90 % nákladů skutečně provedených výkonů. Pokud je cílem vedení kraje zachovat rozsah, dostupnost a kvalitu zdravotní péče, musí prostřednictvím Služeb ostatního hospodářského zájmu (SOHZ) dorovnat vzniklou ztrátu mezi úhradami a náklady.

Současné vedení kraje hledá cesty, jak naplnit své představy o tom, že krajské nemocnice mohou existovat bez potřeby dorovnání ztráty z nedostačující úhrady výkonů. Při hledání řešení nestačí vedení kraje činnost Zdravotního holdingu Plzeňského kraje a vykazování činnosti jednotlivých krajských nemocnic. Odbor zdravotnictví je prostřednictvím holdingu schopen vytvořit potřebné podklady a analýzu stavu zdravotnictví v kraji. Přesto se Rada kraje rozhodla nabídnout dárek ve výši 760 000 Kč dvěma nezávislým osobám, které mají provést sumář a analýzu podkladů od holdingu a nemocnic kraje s návrhem reorganizace a změn financování zdravotnictví.

Neodpustíme si otázku. Nejedná se pouze náhodou o přípravu na pronájmy nebo dokonce privatizaci krajských zdravotnických zařízení?