Uskutečnila se krajská oslava Mezinárodního dne žen 2017 v Plzni

9. 3. 2017

Dne 8.3.2017 se uskutečnila od 15:00 hodin v Plzni, v Posádkovém domě Peklo, krajská oslava MDŽ, kterou organizovaly Levicový klub žen, Svaž žen ČR, za podpory plzeňského KV KSČM, Krajské Rady seniorů a poslanců Parlamentu ČR Ing. Karla Šidla, PhDr. Jiřího Valenty a europoslance MUDr. Jiřího Maštálky.

Oslav MDŽ se zúčastnilo okolo 450 účastníků, kteří zcela zaplnili KD. Byl pro ně připraven bohatý kulturní program. Jednak vystoupení mažoretek Maršálek z Plzně, kulturní pásmo souboru „Josef Švejk & C. a K. Šraml“ Přemysla Kubišty. K tanci a poslechu hrála dechová hudba VEGA - orchestr Václava Gusta z Holýšova, která svými tóny přilákala na taneční parket přítomné účastníky.

Každá žena obdžela při příchodu do posádkového domu kytičku. Všechny přítomné účastnice pak z pódia pozdravil při příležitosti svátku MDŽ poslanec Parlamentu ČR PhDr. Ing. Jiří Valenta.

Organizátorky z LKŽ pozvali na tuto oslavu také nového hejtmana Plzeňského kraje, pana Josefe Bernarda /ČSSD/. Hejtman účast přislíbil, přesto nad jeho účastí visel otazník, protože se nedávno vyjadřoval pro média ke KSČM dost negativně.

Nakonec hejtman skutečně na oslavu přišel. Vystoupil na pódiu s krátkým a sympatickým projevem, aby pozdravil přítomné ženy z Plzeňského kraje u příležitosti jejich svátku. Jeho vystoupení bylo poté oceněno potleskem všech přítomných. Hejtman se pak ještě asi hodinu zdržel u stolu s organizátorkami akce, kde byla přítomna i Květa Šlahůnková předsedkyně republikové rady LKŽ a poslanci Parlamentu ČR zvolení za KSČM. Hejtmanovi se program líbil a byl překvapen, že ženy dokáží zorganizovat tak velkou a atraktivní akci.

Odpoledne věnované oslavě MDŽ se v Plzni vydařilo a organizátorky slíbily, že příští rok se bude konat oslava MDŽ na stejném místě.

Fotogalerie

Vítání účastníků
Pohled do zaplněného sálu
Zpěvačka hudební kapely
Pohled na hudba
Poslanec PhDr. Jiří Valenta při přednesu zdravice ženám z Plzeňského kraje k MDŽ
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard přišel pozdravit ženy k svátku MDŽ
Hejtman Josef Bernard u stolu s organizátorkami akce z LKŽ a ČSŽ
Hejtman v rozhovoru s poslancem Parlamentu ČR PhDr. Jiřím Valentou /KSČM/
Plzeňské mažoretky Maršálky při svém vystoupení v kulturním proramu
Mažoretky Maršálky při vystoupení
Poslanec Parlamentu ČR Ing. Karel Šidlo /KSČM/ děkuje mažoretkám za jejich pěkné vystoupení
Pohled do sálu z balkonu na taneční parket
Pohled na zaplněný balkon
V programu vystoupil i soubor „Josef Švejk & C. a K. Šraml“ Přemysla Kubišty
Josef Švejk v záběru objektivu
Ještě jednou Josef Švejk
Ukázka z putování Švejka po Rakousko-Uherských lokálech, jak se tehdy tančilo
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Pohled na účastníky do sálu
Poslanec PhDr. Jiří Valenta se zdraví s účastnicemi krajské oslavy MDŽ
Když se potkají po nějakém čase staří známí
I nějaká štamprlička padla
Dvě předsedkyně Levicového klubu žen vlevo předsedkyně krajské rady Anděla Kalašová a vpravo předsedkyně republikové rady Květa Šlahůnková
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM PK