Krajská nominační konference KSČM zvolila za lídra kandidátky KSČM PhDr. Ing. Jiřího Valentu

14. 3. 2017

V Plzni se v pondělí, dne 13.3.2017, od 15:00 hodin uskutečnila Krajská nominační konference KSČM, která schválila složení kandidátky KSČM v Plzeňském kraji pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Na nominační konferenci bylo zvoleno 24 delegátů na 7 okresních nominačních konferencích v Plzeňském kraji, které se postupně konaly od listopadu 2016 do února 2017. Účast delegátů na této konferenci byla 100%, tzn. konference se zúčastnilo všech 24 delegátů.

Kandidátka KSČM v Plzeňském kraji bude tvořena 20-ti kandidáty.

Na konferenci byli přizváni všichni kandidáti, kteří budou kandidovat za KSČM v Plzeňském kraji. Všichni kandidáti dostali prostor se delegátům představit ve svém krátkém vystoupení.

Za ÚV KSČM se nominační konference zúčastnil 1. místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, zodpovídající za řízení vnitrostranické práce, který také vystoupil v diskusi se svým diskusním příspěvkem.

V tajných volbách se volil vedoucí kandidát kandidátky (lídr) a pořadí na 2 až 7 místě. Veřejnou volbou se pak volilo pořadí na 8 - 20 místě.

V prvním kole tajné volby nebyl zvolen lídr kandidátky.

Ve druhém kole tajné volby zvítězil přesvědčivě PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta stávající poslanec KSČM z Plzně - města.

Na druhém místě kandidátky byl zvolen Ing. Karel Šidlo z okresu Klatovy.

Na třetím místě byla zvolena Mgr. Hana Hemzáčková ze Starého Plzence. 

Konference zároveň schválila zmocněnce volební strany KSČM pro volby do Poslanecké sněmvny Ing. RSDr. Karla Kvita a jeho zástupce Josefa Aišmana.

Krajská nominační konference splnila své poslání, demokraticky sestavila kandidátku KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny.

Fotogalerie

Pohled na pracovní předsednictvo
Pohled na hlasující delegáty
Předseda KV KSČM PK Mgr. Miroslav Kavij při projevu
1. místopředseda ÚV KSČM při projevu
Zdroj: 
Mediální úsek KV KSČM PK