Protest proti průjezdu americké armády Českou republikou

23. 3. 2017

Pořádá: Iniciativa Ne základnám

Kdy: V pátek 24. 3. 2017 od 12.00 hodin

Kde: Před Ministerstvem obrany ČR v Praze, ulice na Valech, Praha 6

Text prohlášení Iniciativy Ne základnám:

"Přesto, že si občané republiky platí zákonodárnou, výkonnou složku moci, platí si armádu, jsou jí informace poskytovány doložitelně jen omezené a pokud možno na poslední chvíli, aby nemohla reagovat. Jediný důvod takového jednání je zatajit skutečné důvody prováděných operací, přesunů a pobytů cizí armády v ČR (kontrola počtu a druhu vozidel, zda ,,neuvízlo" z toho něco v ČR?  Co zde bylo ,,zapomenuto"? V předešlém průjezdu AČR odmítla přidělit projíždějící vojenské technice SPZ, což jí ukládal  zákon).

Komu vlastně patří dálnice a silnice, kdo si platí jejich údržbu? 

Má právo ten,

kdo si platí Parlament, Vládu, AČR, dálnice a silnice  rozhodnout, nebo alespoň sdělit, že s jednáním - odevzdáním suverenity státu do rukou jiné mocnosti - nesouhlasí?

Odmítáme tvrzení, že žijeme v demokratickém státě.

Protestujeme proti průjezdu cizí armády přes ČR!

Protestujeme proti zatahování ČR do válečných záměrů cizích mocností!"

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Iniciativa Ne základnám