V Plzni se uskutečnilo dne 27.3.2017 řádné 6. zasedání pléna Krajského výboru KSČM

27. 3. 2017

Program jednání Pléna KV KSČM byl bohatý:

KV KSČM schválil:

* Zajištění oslav Svátku práce 1. máje 2017, které budou organizované jednotlivými OV KSČM Plzeňského kraje, včetně delegování funkcionářů KV KSČM na tyto oslavy
* Zajištění Májových oslav organizovaných KSČM v Plzeňském kraji na počest osvobození Československa od fašismu a ukončení II. světové války v roce 1945
* Výsledky hospodaření KV KSČM za rok 2016, včetně inventarizace majetku
* Hodnocení krajské oslavy MDŽ konané dne 8.3.2017 v Plzni, v Posádkovém domě Peklo
* Upravený Organizační a Jednací řád PL KV KSČM

KV KSČM vzal na vědomí:
* Informaci o přípravě KSČM v Plzeňském kraji na volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2017
* Informaci o tom, že ÚV KSČM schválil dne 25.3.2017 na svém zasedání kandidátku KSČM V Plzeňském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny beze změn, včetně lídra kandidátky
* Informaci o stavu členské základny KSČM v Plzeňském kraji i v ČR k 31.12.2016
* Informaci o přípravě letního dětského tábora KSČM na Šumavě, na chatě Kamzík ve dnech 13. - 23.7.2017
* Informaci o práci Klubu krajských zastupitelů zvolených za KSČM od posledního zasedání PL KV KSČM
* Informaci o práci poslanců zvolených za KSČM od posledního zasedání PL KV KSČM
* Informaci o průběhu a výsledcích celostátní Programové konference KSČM ze dne 19.3.2017
* Informaci o průběhu a výsledcích jednání pléna ÚV KSČM 25.3.2017
* Informaci o přípravě besedy s Ing. Milanem Tarabou /předsedou Sdružení nájemníků ČR/ na téma "Sociální     bydlení", která se bude konat v Plzni dne 25.4.2017, od 16:00 hodin
* Informaci z jednání Vnitrostranické komise ÚV KSČM
 
KV KSČM uvolnil:
* z funkce člena VV KV KSČM a místopředsedy KV KSČM s. RSDr. Ladislava Urbana z Domažlic v souvislosti s ukončením jeho dlouholeté činnosti ve funkci předsedy OV KSČM Domažlice.
 (KV KSČM má nyní jen dva místopředsedy)
* z funkce člena pléna zástupkyni MěO KSČM v Plzni na návrh MěV KSČM v Plzni

KV KSČM zvolil:
* za člena VV KV KSČM Ing. Petra Žáčka, nového předsedu OV KSČM Domažlice
* nového člena PL KV KSČM za MěO KSČM Plzeň na návrh MěV KSČM v Plzni

Dále KV KSČM projednal a schválil:

* několik méně závažných interních organizačních otázek týkajících se kontroly plnění úkolů a dříve přijatých usnesení

 

 

 

Autor: 
Mediální úsek KV KSČM PK
Zdroj: 
Plénum KV KSČM PK