Nemravná odměna pro ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR!

29. 3. 2017

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR) zapomněla na morální kritéria.

Včera, dne 27.3.2017 proběhlo jednání Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, na kterém se projednával výsledek hospodaření VZP ČR za rok 2016. Dále, mimo jiné body programu, se projednával návrh na odměnu řediteli VZP ČR. 

Na jednání jsem vystoupil se zásadním nesouhlasem. Bez ohledu na morální kritéria a navržené výši odměny (více jak 1,3 mil. Kč) je nutné iniciovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR změnu zákona o VZP.

Jsem toho názoru, že VZP je organizace podle zvláštního zákona, a tak by neměla řediteli VZP příslušet odměna, ale pouze základní mzda tak, jak je tomu např. u starostů, primátorů, hejtmanů,… včetně prezidenta.

Pozn.:

Zajímavé by bylo vědět, kolik schválil ředitel VZP ČR odměnu svým náměstkům a dalším podřízeným?!

Autor: 
Petr Braný, člen Správní rady VZP, předseda Jihočeského KV KSČM
Zdroj: 
Jč. KV KSČM, drobné úpravy v textu KV KSČM PK