Filip (KSČM): Jsem přesvědčen, že ministr zemědělství zneužil svou funkci. Ministr kultury Herman lhal poslancům

5. 4. 2017

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny 4. 4. 2017 k vypovězení právního zastoupení ve sporech s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě.

Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl předřazení tří bodů a krátce tuto věc odůvodnil.

Jedná se o návrh zařadit jako první tři body na zítřejší odpolední jednání, abych nenarušil třetí čtení, a to bodu číslo 126, tisk 738, což je návrh klubu KSČM na řešení majetkových restitucí církvím, bod 132, tisk 781, což je návrh zákona o Pražském Hradu, a bod 201, tisk 842, což je návrh Jihočeského kraje na zdanění církevních restitucí.

Řeknu vám krátce důvod tohoto předřazení. Byl jsem konfrontován s touto skutečností. Státní pozemkový úřad, který je zastupován Úřadem pro zastupování majetkových práv státu, vypověděl právní zastoupení tohoto státního orgánu a najal si na právní zastoupení sporů s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě soukromého advokáta. Znamená to, že jeden státní úřad, který platíme z našich daní, z peněz daňových poplatníků České republiky, vypověděl smlouvu jinému státnímu úřadu, který zřídila tato Poslanecká sněmovna na to, aby zajišťovala majetková práva státu, a odvede tyto finanční prostředky, které by zůstaly u jiné státní organizace, do soukromých rukou.

Ptám se, proč tomu tak je, proč takovou operaci Státní pozemkový úřad udělal.

Odpovím vám. Protože cisterciácké opatství nerespektuje zákon o tzv. majetkovém vyrovnání církví a domáhá se vydání majetku, který byl finančně oceněn a za které finanční náhrada byla vyplacena.

Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě prohrálo řadu sporů. Nejméně o dvou jsem vás informoval - když žalovali fyzickou osobu, 80letou paní, která více než deset let vlastní a užívá rodinný domek, který si nechala postavit ještě s bývalým manželem, stejně tak žaloval rodinu z Holandska, která si koupila stejný domek u Lipna nad Vltavou. A to, že nerespektují tento zákon je evidentní,

protože Úřad pro zastupování majetkových práv státu vyhrál už několik sporů s cisterciáckým opatstvím ve Vyšším Brodě a dotáhl to až k Ústavnímu soudu, kde existuje nález Ústavního soudu České republiky, kterým se právo na takto žádaný majetek zamítá.

Stejný spor o jiný majetek vedený u Okresního soudu v Českém Krumlově byl soudem prvního stupně zamítnut a cisterciácké opatství dalo odvolání proti tomuto rozhodnutí soudu prvního stupně. A jaké bylo překvapení právníka Úřadu pro zastupování majetkových práv státu, který zastupuje Státní pozemkový úřad, když se dozvěděl až při jednání před Krajským soudem v Českých Budějovicích, že Státní pozemkový úřad vypověděl plnou moc Úřadu pro zastupování majetkových práv státu, a to k 31. březnu, když už se Státním pozemkovým úřadem byl advokát, kterého(? který ho) má Státní pozemkový úřad najmout místo tohoto státního úřadu. A když se ohradil, že jeho plná moc ještě trvá, tak Státní pozemkový úřad vystoupil s tím, že žádá odročení jednání, aby ho zastupoval někdo jiný.

Ptám se, jaký je důvod ministra zemědělství, aby vyměnil právní zastoupení Státního pozemkového úřadu, aby místo státního úřadu, který je k tomu povolán a určen zákonem České republiky, a svěřil toto právní zastoupení soukromému advokátu, když přece musí jít Státnímu pozemkovému úřadu o to, aby byl respektován současný právní stav, tzn. pozemky, které nebyly vydány, byly oceněny a byly vyplaceny tomuto cisterciáckému opatství, proč by mělo dojít k něčemu takovému, jako je snad skrečování tohoto zákona a vydávání dalších pozemků, které opatství nenáleží.  

Připomínám, že opatství tvrdilo, že bylo přinuceno, aby jeho opat byl se sídlem v Linci, nevím ovšem, co od roku 1991, kdy byla obnovena práva zákonem bývalého Federálního shromáždění, který vyjmenoval, jaké majetky se cisterciákům ve Vyšším Brodě vrací, co jim bránilo, aby opat přesídlil z Lince do Vyššího Brodu. Asi nic, ale pravděpodobně to není předmětem tohoto sporu.

Předmětem sporu tedy je, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednala tady na plénu návrhy, které se týkají tohoto majetku, aby dál nedocházelo k tomu, že svévolně bude vlastně napadán i ten návrh, to znamená rozdělení mezi ten majetek, který je ve finanční náhradě a který byl vydán ve fyzické podobě, to znamená lesy, rybníky, pole apod.

V tomto ohledu tedy jsem přesvědčen, že ministr zemědělství zneužil svou funkci a úmyslně vypověděl smlouvu o právním zastoupení jinému státnímu úřadu, který tato Poslanecká sněmovna pro právní zastupování státu zřídila.

To bude předmětem i dalšího jednání, protože v tomto ohledu mně jde při projednávání programu schůze jenom o to, aby tyto návrhy, které tady leží déle než dva roky, byly projednány a aby bylo zabráněno tomu, a to zákonem, aby nějaký takový další majetek byl vydáván.

Věřím, že tento přístup vás přesvědčí o tom, že je konečně po dvou letech potřeba projednat návrhy, které se tohoto nešťastného zákona týkají.

………………………….

Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem musel využít svého přednostního práva. Žádám ministra kultury, aby nelhal poslancům Poslanecké sněmovny ani občanům České republiky.

Cisterciácké opatství je známo tím, že 30. září 1938 se nechtělo podvolit vůli československé vlády, zemřel tam jeden policista a dva byli těžce zraněni. V roce 1945 až 1947 ukrývalo řadu válečných zločinců, a proto byli po právu vyvlastněni. Za bývalého režimu, chcete-li slyšet, v tomto opatství bylo poštovní muzeum, stát ho opravil a udržoval. Ten klášter byl skutečně ve velmi dobrém stavu. V jakém stavu je teď, to nechť zkoumají jiné orgány než orgány státu, protože to Federální shromáždění výčtovým zákonem předalo.

Žádám, aby té demagogie pan ministr kultury už nechal.

Autor: 
Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
psp.cz