V Plzni se uskutečnil seminář pro zastupitele KSČM s Ing. Milanem Tarabou, předsedou Sdružení nájemníků ČR - SON

26. 4. 2017

Plzeňská Krajská rada zastupitelů KSČM zorganizovala pro zastupitele, radní, místostarosty a starosty zvolené za KSČM v Plzni dne 25.4.2017 odpolední pracovní seminář k sociálnímu a nájemnému bydlení.

S úvodní přednáškou do problematiky vystoupil předseda celostátního Sdružení nájemníků ČR - SON, Ing. Milan Taraba z Prahy, který podrobně rozebral tuto problematiku a který také zastupuje jako expert toto sdužení v mezinárodních organizacích, včetně OSN.

Hovořil na téma právě projednávaného "Zákona o sociálním bydlení" v Poslanecké sněmovně, jehož zmínka je ve vládním prohlášení již z roku 2002 a který nebyl za 15 let nikdy zpracován a předložen do Poslanecké sněmovny k projednávání, až nyní. A to přesto, že se uskutečnilo k tomu tématu mnoho tuzemských i zahraničních seminářů. Zákon je nyní ve sněmovně v 1. čtení. 

Hovořil také o prováděné revizi vládní "Bytové koncepce" z roku 2011, o nejvíce ohrožených skupinách obyvatel ČR v bytové politice. Hovořil také o zkušenostech obcí s budováním nájemného bydlení, ale i o různých sociálních a bytových modelech, jak je to řešeno v zahraničí.

V diskusi pak zodpověděl starostům a zastupitelům řadu odborných dotazů z této problematiky.

Bližší podrobnosti ze semináře přineseme později.