Den, kdy se vám chce z českých politiků zvracet!

27. 6. 2020

Ke dni 26.6.2020 vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR prohlášení k 75. výročí přijetí Charty OSN ve kterém se píše:

Dne 26. června 2020 si připomínáme 75. výročí přijetí Charty OSN. Charta, kterou na ustavující konferenci 26. června 1945 v San Franciscu podepsalo 50 zemí včetně tehdejšího Československa, vzešla z negociací poznamenaných destrukcí a hrůzami právě skončené druhé  světové války a selháním multilaterální diplomacie. Charta se stala nejen ustavující smlouvou Organizace spojených národů (OSN), ale také položila základy mezinárodního práva.

Charta je někdy považovaná za „světovou ústavu“ a jako taková má zvláštní postavení v mezinárodním právu díky článku 103, který činí Chartu vyšší normou nad ostatními mezinárodními dohodami. Plnění Charty ze strany všech členských států je předpokladem pro fungující mezinárodní řád založený na pravidlech.

Česká republika jako nástupnický stát Československa je hrdá na to, že je jedním ze zakládajících členských států OSN…. 

Dnešní OSN je jistě jiná instituce než ta vizionářská, mladá organizace před 75 lety. Musela se přizpůsobit dějinnému vývoji, rozrůstajícímu se počtu členských států na dnešních 193 zemí i novým výzvám, které před mezinárodním společenstvím během 75 let vyvstaly. 

Co ovšem zůstává, je nezpochybnitelný odkaz Charty a hodnoty, které ukotvuje v mezinárodním řádu: Mírové řešení sporů, respektování územní celistvosti a politické nezávislosti členských států, stejně jako úcta k lidským právům a základním svobodám.  Atd.

S tímto a dalším obsahem vystoupil v krátké videozdravici náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil pověřený na ministerstvu řízením Sekce bezpečnosti a multilaterální. Video je ke shlédnutí na www.mzv.cz.

A jsme u toho zvracení! Šlechetná slova náměstka ministra Povejšila, ale úplně opačné činy Ministerstva zahraničních věcí v reálné činnosti české diplomacie, podkopávající Chartu OSN a bezpečnost ve světě!

Uvedeme to na příkladu Sýrie. Ten samý den 26.6.2020 v den výročí přijetí Charty OSN je na webových stránkách Syrské státní tiskové agentury www.SANA.sy článek o tom, že syrská vládá protestuje u mezinárodního společenství OSN proti okupaci své země ze strany USA.  Žádá USA aby propustily zadržované uprchlíky a běžence, držené vojsky USA v táboře Ar Rukban, který je dislokován na výsostném území Sýrie v rajonu At – Tanf při syrsko-jordánské hranici. 

Armáda USA, která nelegálně okupuje území Sýrie, bez mandátu RB OSN si zřídila svoji vojenskou základnu v těsné blízkosti tohoto uprchlického tábora, a zaštituje se jím před možný vojenským útokem syrské armády, která by chtěla tyto běžence osvobodit a osvobodit také své území. Zadržovaných běženců je v táboře několik tisíc a syrská vláda nechce zahájením bojů způsobit masakr těchto chudáků!

Již dlouhou řadu let, při každém projednávání syrské otázky v Radě bezpečnosti OSN i na Valném shromáždění OSN, protestuje stálý oficiální představitel Sýrie v OSN Bašár Al – Džafarí proti nezákonné okupaci své země ze strany USA. Těch prohlášení je mnoho a mnohá se dají dohledat zpětně na internetu!  Ministr zahraničních věcí ČR Petříček z ČSSD a zřejmě i jeho náměstek pro bezpečnost Povejšil mají tuto informaci na stole po každém zasedání OSN, přesto nereagují!

Naopak, oficiálně podporují státní terorismus USA vůči Sýrii, členskému státu OSN (!), jehož současná legálně zvolená vláda Sýrie a demokraticky zvolený prezident Sýrie Bašár Al Assad jsou uznáváni orgány OSN, jako oficiální představitele Sýrie!

A co víc a není to nová věc, ale už z roku 2017, plzeňský poslanec zvolený za KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta interpeloval písemně tehdejšího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka z ČSSD v otázce Sýrie, kde se již 9 let vedou urputné válečné boje, kde jsou desetitisíce mrtvých nevinných lidí, zničená města, továrny, školy. Kdy ze Sýrie uprchlo do zahraničí několik milionu lidí, aby si zachránili alespoň holý život!

Poslanec Valenta se ptal ministra Zaorálka (ČSSD), proč se ČR zapojila a účastní se činnosti tzv. „Koalice 60-ti států v čele s USA“, která údajně bojuje proti islámskému terorismu v Sýrii a jinde. Kdy některé členské státy této koalice, především USA, létají svými letouny do Sýrie a bombardují tam infrastrukturu země, kdy zabíjejí mnoho syrských civilistů a dokonce několikrát útočily i na pozemní armádu Sýrie, která tam bojuje na zemi s plně vyzbrojenými islámskými teroristy?

Valenta už tenkrát upozornil ministra Zaorálka na to, že tato "Koalice 60-ti států v čele s USA" nemá žádný mandát Rady bezpečnosti OSN, ani pozvání legální syrské vlády pro vojenské působení na území členského státu OSN – Sýrie! A Petříček s Povejšilem to dobře ví! 

Že je tato koalice prakticky nikým kontrolovaná, že si dělá co chce. Letadla USA létají do Sýrie kdy chtějí a bombardují tam co chtějí! Koalice se nikomu ze svých činů nezodpovídá a prakticky obchází Radu bezpečnosti OSN (!) a podráží její autoritu při urovnání tohoto těžkého válečného konfliktu!

Poslanec Valenta se ptal (a ten stav pokračuje řadu let do dnešního dne), proč Česká republika se souhlasem ministra zahraničí a vlády ČR tímto členstvím a aktivním působením v této nezákonné koalici podráží autoritu Rady bezpečnosti OSN? Proč tímto ČR porušuje Chartu OSN, když o sobě Česká republika tvrdí, že je právním a demokratickým státem a je nástupcem  jednoho ze zakládajících států OSN?! Proč???

Jinými slovy existencí a působením této koalice vznikla situace, kdy tady existuje na jedné straně Organizace spojených národů, kde se 193 členských zemí této planety dohodlo, že budou dodržovat určité zásady a pravidla soužití mezi státy. A vytvořily si k řešení konfliktních situací volené orgány a instituce, které dbají na dodržování těchto pravidel a na celkový rozvoj lidské společenství na celé planetě. Bylo jimi zformulováno mezinárodní právo, které by mělo dávat bezpečnostní záruky především malým zemím.

A nyní, i díky České republice a Ministerstvu zahraničních věcí ČR, tady paralerně s OSN vznikla koalice 60-ti států v čele s USA, která se rozhodla, že to bude řešit po svém, že si bude dělat co chce, kdy chce a jak chce, bez ohledu na mezinárodní právo! A to za aktivní účasti a podpory České republiky! 

Česká republika svou přítomností v této koalici legitimizuje státní terorismus USA vůči Sýrii! A porušuje Chartu OSN!

To je současná reálná pozice České republiky a jejích vládních představitelů, včetně ministra zahraničních věcí Petříčka i jeho náměstka Povejšila!!! Kde jsou ty hodnoty a ideály OSN v praxi?

KSČM žádá, aby byl okamžitě odvolán  z funkce ministr zahraničních věcí Petříček, pro zásadní nezpůsobilost vykonávat tuto důležitou funkci,  pro ohrožování míru ve světě a lokajství cizím velmocím! Ukazuje se, že s ním by měli odejít i někteří náměstci!

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM