Interpelace Jiřího Valenty ve věci NKÚ - nesrovnalosti ve financování neziskových organizací

12. 9. 2019

Interpelace PhDr. Ing. Mgr. Et Mgr. Jiřího valenty na ministryni financí JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D. (ANO) ve věci NKÚ-nesrovnalosti ve financování neziskových organizací.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Video: