Rozhovor Haló novin s poslancem a krajským zastupitelem KSČM Jiřím Valentou

20. 2. 2021

Exprezidenta Klause je mi skoro líto

Necháte se očkovat proti COVID-19?

Očkovat se určitě nechám, ale protože jsem onemocnění koronavirem již prodělal v listopadu, předpokládám, že v mém případě není nutno zbytečně spěchat. Počkám si tedy, až budou vakcíny běžněji dostupné, alespoň v nezbytném množství a sortimentu tak, abych si mohl zvolit právě tu, kterou osobně budu považovat za nejdůvěryhodnější.

Kdo podle vás chyboval, že očkování nejde tak rychle, jak bychom potřebovali?

Můj soukromý negativní názor k pomalému očkování v ČR spočívá v kombinaci rozličných faktorů. Těmi jsou například nejen špatná logistika v obstarávání a distribuce vakcín, ale v podstatě nepřipravenost celého procesu očkování jako takového. Bohužel nechybí také politické handrkování mezi politickými patry, tedy mezi státem, kraji a obcemi. Stát také svými, často zcela rozporuplnými přístupy a vyjádřeními nedokázal »probudit« velkou část nejvíce rizikových skupin obyvatelstva k potřebě nechat se naočkovat a i tento aspekt může systematické proočkovávání české populace brzdit. Rychlost a plynulost vakcinace je přirozeně nejvíce narušena již zmíněným nedostatkem vakcinačních dávek. Ten je dán, nejen omezenou kapacitou výrobců, ale bohužel také přednostním, či alespoň zrychleným přístupem, některých evropských velmocí k samotným dodávkám. Dělo se to svého času ve výrobě, nákupu a distribuci ochranných prostředků a dle mého názoru jakési nemravné předbíhání, ze strany klíčových hráčů evropské ekonomické scény, pokračuje i nyní, tentokráte již v přístupu k získávání vakcín. Celý rozhovor zde:

Autor: 
Jan Stern
Zdroj: 
http://halonoviny.cz/articles/view/54981782