Rozhovor s JUDr. Františkem Podlipským, 3. na kandidátce KSČM do zastupitelstva Plzeňského kraje

10. 9. 2020

Otázky JUDr. Františku Podlipskému pokládal tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM.

Jaká je Františku z Tvého pohledu situace ve zdravotnictví na Tachovsku?

Potýkáme se tady v okrese s nedostatkem odborných lékařů v jednotlivých poliklinikách, které jsou ve městech Tachov, Stříbro, Planá u Mariánských Lázní a v Boru u Tachova. Přetrvává již letitý problém s nemocnicí v Tachově, která je i přes sliby ODS, když byla v kraji u moci, ale i jiných politických stran, či ex hejtmana Bernarda stále zavřená! Občané rozlehlého okresu Tachov musí jezdit do jiných okresů za nemocničním ošetřením! Ta nemocnice tady fungovala dlouhá desetiletí, budova tu stojí a chátrá! Nejbližší nemocnice jsou v Mariánských Lázních, ve Stodu, nebo v Plzni.   

 

Jaké jsou největší problémy Tachovska, které je potřeba řešit za pomoci Plzeňského kraje?

Jsou to jednak již výše zmíněné problémy ve zdravotnictví. A v našem okrese jsou dvě významné průmyslové zóny a s tím je spojena zaměstnanost. Pracovní agentury dováží zahraniční dělníky a nejsou pro ně zajištěny dostatečné ubytovací kapacity. Tato koncentrace lidí přináší i zvýšenou kriminalitu a není dostatečně zabezpečena bezpečnost obyvatel.  

 

Jste příhraniční okres s důležitým hraničním přechodem Rozvadov do SRN. Jsou tam nějaké problémy kolem státní hranice?

Přes hraniční přechod Rozvadov vede hlavní zásobovací tepna pro přesun zboží kamionovou dopravou z a do Evropy. Česká republika je často jen tranzitní zemí. Tady v tom nějaké vážnější problémy nejsou, alespoň pokud já vím. Ta dopravní zátěž je ale velká. Jediné s čim se tady setkáváme jsou nelegální převozy skupin migrantů do sousední SRN. 

 

Pokud bys byl zvolen zastupitelem Plzeňského kraje, jaké oblasti se chceš věnovat jako zastupitel?

Vzhledem k mé dosavadní  činnosti, tj. bývalý dlouholetý starosta města a nyní člen městské rady a zastupitel v Boru, bych se zaměřoval na pomoc městským a obecním úřadům ze strany Krajského úřadu a zastupitestva kraje pro zlepšení podmínek života lidí v jednotlivých obcích našeho Plzeňského kraje. V obcích se pro občany promítají potřeby jejich každodenního života a to zaměstnání, veřejná doprava, předškolní a školní zařízení, péče o zdraví, kultura, potřeba nákupů a služeb, bezpečnost, pohoda a klidné stáří. 

 

Má KSČM co nabídnout občanům Tachovska?

V naší straně jsme vedli dlouhou a často i bouřlivou diskusi nad naším volebním programem pro Plzeňský kraj na roky 2020 - 2024. Jsem přesvědčen že máme dobře propracovaný volební program a že se v něm odráží mnoho potřeb občanů našeho Tachovského okresu. V čele kandidátky KSČM jsou lidé s bohatými zkušenostmi z práce v zastupitelstvech v obcích a městech. Jsou připraveni a odhodláni ten volební program plnit. Je to volební program pro lidi! Jde nám o to, aby se u nás v Plzeňském kraji cítili všichni občané pokud možno spokojeně a bezpečně! 

 

Co bys vzkázal občanům?

K tomu, aby se ten volební program mohl plnit je potřeba získat co nejvíce hlasů voličů pro kandidáty KSČM a k tomu je vhodná příležitost ve dnech 2. a 3. října 2020.

Přijďte při volbách dát hlas volebnímu číslu 63 - KSČM!

 

Zde je odkaz na náš "Volební program KSČM" pro Plzeňský kraj na roky 2020 - 2024. Klepněte na odkaz níže:
https://plkr.kscm.cz/cs/volebni-program-kscm-pro-volby-do-zastupitelstva...

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
JUDr. František Podlipský, Bor u Tachova