V Plzni se uskutečnilo 10. zasedání Plzeňského Krajského výboru KSČM

10. 2. 2020

V Plzni se dne 10.2.2020, uskutečnilo poslední 10. zasedání Plzeňského KV KSČM před krajskou konferencí KSČM. Plénum projednalo organizační, obsahové i kádrové zabezpečení přípravy jednání krajské konference KSČM.

Ta se bude konat 22.2.2020, od 09:00 hodin, v domě KSČM v Plzni a zúčastní se jí 27 řádně zvolených delegátů z jednotlivých okresů Plzeňského kraje a přibližně stejný počet hostů.

Krajská konference bude hodnotit činnost a výsledky práce krajské organizace KSČM od 3.3.2018. Bude volit nového předsedu KV KSČM (v současné době jsou 3 kandidáti na tuto funkci), dále bude volit revizní a rozhodčí komisi. Bude volit vedoucího kandidáta a určovat pořadí na dalších místech kandidátky KSČM pro krajské volby 2020. Bude volit svého zástupce do výkonného výboru ÚV KSČM a své zástupce do komisí, rady a operativního volebního štábu při ÚV KSČM. Bude taktéž doporučovat ÚV KSČM dva kandidáty na senátory za KSČM pro volební obvody 3 a 9.

Zároveň delegáti konference budou schvalovat hlavní úkoly krajské stranické organizace na další volební období a projednají téze volebního programu KSČM pro krajské volby 2020 v Plzeňském kraji.

Plénum KV KSČM rovněž projednalo a schválilo závěrečné výsledky hospodaření KV KSČM za rok 2019, které skončilo v plusu, proti schválenému rozpočtu, kdy se podařilo navýšit příjmy a uspořit ve výdajích. Schválilo také výsledky inventarizace majetku KV KSČM.

Vzalo na vědomí stanovisko Krajské revizní komise KSČM k výsledku hospodaření i k výsledkům inventarizace majetku se závěrem – bez připomínek.

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM