Valenta: KSČM v Plzni kandiduje v komunálních volbách 2022 do zastupitelstva statutárního města Plzeň i do městských obvodů Plzně

27. 7. 2022
Jiří Valenta, lídr kandidátky KSČM do zastupitelstva Plzně s předsedkyní ÚV KSČM Kateřinou Konečnou

Komunistická strana Čech a Moravy v Plzni jde do voleb do Zastupitelstva statutárního města Plzně a jeho obvodů, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022, s těmito prioritními oblastmi určenými k řešení:

MĚSTO PRO OBČANY

Město Plzeň je veřejnoprávní korporací, přičemž jeho klíčovým posláním je naplňování potřeb veřejného zájmu a související realizace veřejných služeb ve prospěch všech občanů. Dlouhodobý vývoj ve městě ale ukazuje spíše na trend propojování politiků s místními podnikateli a pozoruhodnému podřizování se jejich zájmu a výdělečným aktivitám. Investiční akce potom nemusí vždy odpovídat potřebám těch, pro které jsou určeny zejména! Finanční prostředky se vynakládají na zbytné a pro život běžného občana nepotřebné věci, a to například na úkor sociálního a „startovacího“ bydlení, či odpovídající péče o naše seniory.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Životní úroveň je dlouhodobě působící politickou garniturou v Plzni prezentována jako velice dobrá. Toto však zdaleka neplatí pro všechny obyvatele a sociální skupiny. Solidarita je vytěsňována sobectvím, individualismem a bezohledností, které se tak za vlády pravicových subjektů postupně stávají obecnou normou. Město Plzeň raději v mnoha případech podporuje zábavu pro bohaté, než aby se pustilo do efektivního řešení problémů těch skutečně potřebných!

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnictví je jednou z nejdůležitějších oblastí služeb občanům! Na území Plzně je řada poskytovatelů zdravotní péče, ambulantními službami praktických lékařů počínaje a úzce specializovanými pracovišti konče. Lůžková oddělení jsou často přeplněná, chybí kvalifikovaný lékařský i ošetřovatelský personál, nevyléčitelně nemocní pacienti jsou odkázáni na nízké kapacitní možnosti hospiců, stomatologická pracoviště nepřijímají nové pacienty a o víkendu je stomatologická první pomoc prakticky nedosažitelnou! Plzeňané bytostně postrádají koordinační a podpůrné aktivity ze strany města směrem k nápravě tohoto žalostného stavu.

ŠKOLSTVÍ

Tato oblast náleží k velice významným součástem veřejné služby v naší zemi a obdobně jako jiné čelí mnohým vážným výzvám a problémům. Město Plzeň má zřizovatelskou povinnost směrem k základnímu a předškolnímu vzdělávání a také vazbu k některým mimoškolním aktivitám dětí a mládeže. Bohužel, mnohé možnosti jsou využívány nedostatečně a existující problémy jsou řešeny obdobně. Ať se již jedná o rozdíly v úrovni jednotlivých škol, trvalý nedostatek míst v předškolních zařízení, ale i v personálním a kvalitativním zajištění procesu výchovy a vzdělávání.

 BEZPEČNOST

V Plzni jsou zcela nedostatečně řešeny, tedy bezpečnostně nezajištěny, lokality, ve kterých se výrazně generuje kriminalita a kam se po setmění již nevyplácí chodit. Minimální pozornost se věnuje i místům, kde dochází v nočních hodinách ke konzumaci alkoholu, a to často i nezletilými a dětmi, stejně jako nelegálním ubytovnám či oblastem s vysokým výskytem bezdomovců.

Plzeňští komunisté sestavili kandidátní listiny do Zastupitelstva města Plzně a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 výhradně ze svých členů a občanů bez politické příslušnosti.

Kandidátní listiny do Zastupitelstev městských obvodů Plzeň 2, Plzeň 3 a Plzeň 4 byly sestaveny pod názvem „PLZEŇ SI ZASLOUŽÍ VÍCE!“, což je zastřešující pojmenování pro koalici politické strany KSČM a nezávislých kandidátů. Tvoří ji členové KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), SPD (Svoboda a přímá demokracie) a občané bez politické příslušnosti.

Prosíme všechny občany, aby přišli k zářijovým volbám a podpořili svým hlasem nutnou změnu, kterou naše krásné město Plzeň, již po mnoho let nesporně potřebuje a stále se mu nedostává!

 

VOLME tyto kandidátní listiny:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ      

KSČM

 

Městský obvod Plzeň 1                             

KSČM

 

Městský obvod Plzeň 2                         

„PLZEŇ SI ZASLOUŹÍ VÍCE!“

 

Městský obvod Plzeň 3                    

„PLZEŇ SI ZASLOUŹÍ VÍCE!“

 

Městský obvod Plzeň 4                    

„PLZEŇ SI ZASLOUŹÍ VÍCE!“

 

 

Autor: 
PhDr. Ing. Jiří VALENTA, DBA - volební lídr KSČM pro volby do Zastupitelstva města Plzně, člen Zastupitelstva Plzeňského kraje a předseda Městského výboru KSČM v Plzni
Zdroj: 
MěV KSČM v Plzni