J. Švarcbek: Macron chce centralizovat Evropu.

4. 10. 2017

Macron při nedávném projevu na Sorbonně nenechal nikoho na pochybách, že chce centralizovat EU, a to rychle. Každé impérium, které chce přežít a rozvíjet se, musí být řízené, a to lze jen centralizací-ekonomickou,vojenskou, jazykovou. Macron tento cíl má, ale naráží  na národní státy, které se nechtějí vzdát své identity, kterou si vybojovaly za posledních 200 let. Mnohé z nich právě odtržením od imperií. Pro ně by to byla cesta zpět. Ještě více než vládní elity, se nechtějí vzdát své identity občané. V národním státě se cítí více či némě oprávněně chráněni před riziky a nebezpečími, které jsou za hranicemi, a stále se přibližují.

Macron navrhuje pro každého něco.  Podstatný je návrh na zřízení jednotné evropské prokuratury. Dále nové protiteroristické zákony. Terorismus je jistě hrozba, ale evropská policie pod evropským prokurátorem, rovněž. Uvedené zákony mohou způsobit vznik „situace permanentní pohotovosti“. EU tím může získat moc, která bude úplně mimo kontrolu soudů a právního systému.  Pak se jen nabízí otázka, kdo by represivním složkám šéfoval, a v čím zájmu? Celý tento systém může být následně  použit  proti islamistům, fašistům, komunistům, ekologům a dalším, kdo nejdou  stejným směrem jako Macron a spol. Přeloženo, takto bychom se dopracovali ke zvůli elit EU.

Zaznamenáníhodný je i návrh společného rozpočtu na obranu, včetně budování společných jednotek použitelných tam, kde by nechtělo anebo nemohlo zasáhnout NATO.  Kdo o nasazení asi bude rozhodovat? Česko to jistě nebude, a Francie má v Africe hodně zájmů a nepřátel. Na získání přátel zase slouží návrh na financování rozvojové pomoci, která by měla zbrzdit migraci z Afriky. Jakoby se již nyní neuplácely vlády afrických zemí, nyní je budeme uplácet, aby zadržovali své obyvatele. Jak to asi může dopadnout.  Peníze si vezmou a nic neudělají, to bude výsledek. Kdyby se Francie s Itálií nepodílela na svržení Muammmara Kaddáfiho, tak nemuselo dojít k takové imigrační vlně. Tady se měl Macron kát a vzít finanční břímě na Francii. To však neudělal, a chce ty náklady přenést na státy, které se  na těchto činnostech nepodílely. A to nemluvím o koloniálním systému, který připravil podhoubí.

Další návrh na zřízení 15 komisařů bez ohledu na státní občanství, tedy snížení ze stávajícího počtu 28, je velmi líbivý, ale i dnes platí, že komisař nesmí prsazovat zájmy svého státu. Však taky paní Jourová pro nás nic neudělala. Tento návrh jen potrhuje odnárodnění elit a vrcholné byrokracie. Stejné jako v minulých impériích. Česká šlechta  rovněž sloužila rakouskému císaři. On Sergej Šojgu taky není čistokrevný Rus, a  Maruška Korbelová - Madeleine Albright, narozená v naší malé zemi, se tak pěkně zapsala do historie diplomacie USA.

Hitem bude jistě  návrh stejné sociální zabezpečení ve státech EU. Tak to by byl pěkný skok ke spravedlnosti a socialismu. Že by se z Macrona stal opět socialista? Možná jej  k těm socialistickým nápadům přivedla špatná zkušenost s bývalým zaměstnavatelem, bankou Rothschildů. Možná nedostal bonus na rozloučenou. Tato varianta asi není taky moc pravděpodobná. To by nebyl přeci prezidentem. Tak co tedy? Svoji roli může hrát rétorika sociálního dumpingu, kterou zahájil kvůli našim řidičům. Je to sice  taková bublina a šidítko pro francouzské řidiče, kteří vidí konkurenci v našich špatně placených řidičích, ale právě na rozdílných platech a využívání těchto rozdílů je právě kapitalismus postaven!

Čertovo kopýtko bude v těch sociálních dávkách. Pokud se to zavede, tak to udělá jistě hodně zla, nenávisti a rozbrojů. Může být nastolen požadavek, aby sociální dávky byly v EU na stejné výši. Naši důchodci se nemusí zatím radovat. Zcela určitě Macronovi nejde o stejné důchody pro všechny občany EU, ty zůstanou  zcela jistě ve stejném poměru, ale jde mu o dávky, které by měly dostávat přerozdělení migranti do členských států EU. Pokud k tomu dojde, tak to bude pěkný rachot.  Imigrant by mohl  dostával větší dávky než je median platů zaměstnaců. Dávky by jistě šly z našeho rozpočtu. Když ne hned, tak později určitě. Kde by byli naši důchodci se svým průměrným důchodem. Mohli by jen tiše závidět. Už takto je dost pocitu nespravedlnosti mezi občany ČR. Dobře vnímají rozevírající se nůžky v majetku mezi menšinou bohatých a většinou chudých. Tento rozdíl se stále zvětšuje a zvětšovat bude! A k tomu ještě migranti.

V projevu se pracuje hodně s definice jádra Evropské unie. Myslí se jím ty země, které jsou schopny se spolu nejlépe dohodnout o společné měně,  obraně, správě a migraci. Jistě budeme svědky úprku politiků z menších zemí pod křídla unie. Ostatně náš předseda vlády již pěkně vykročil v Salzburgu, když vyjádřil ochotu  více svázat  naší korunu s eurem. Ono se totiž nejlépe vládne prostřednictvím peněz. Sobotka i Macron to ví. A ochota se odměňuje.

Co tím vším je zamýšleno? Rozeštvat státy mezi sebou? Občany jednoho státu proti sobě?  Občany proti cizincům?  Možná všechny tyto možnosti.  Jednotlivé osoby, skupiny, celky, entity, nebudou mít sílu na obranu, budou se zeslabovat spory mezi sebou navzájem. Nesemknutým se lépe vládne!

Autor: 
Josef Švarcbek, kandidát pro volby do PSP ČR za Plzeňský kraj
Zdroj: 
Josef Švarcbek, kandidát pro volby do PSP ČR za Plzeňský kraj