J. Švarcbek: Musíme smeknout!?

4. 8. 2017

Ano musím smeknout před těmi, kteří mají tak velkou sociální inteligenci a  poznali, že politika zvýší jejich  životní standard. Čím dříve to zjistili, tím větší sociální inteligence. Tato vlastnost nezávisí na stupni dosaženého vzdělání. Vyznačují se jí jak ti politici, kteří nemají dodělanou ani střední školu a mají ji i ti, kteří jich mají několik. Takový politik má jednu schopnost- ochotu sloužit. Nic proti službě dobré věci. Hasiči, lékaři, zdravotní sestry, policisté a vojáci rovněž slouží, já však mluvím o službě špatné věci a špatným lidem. Sociálně inteligentní politik si to ovšem nepřipouští, poněvadž by se sám za sebe musel taky občas stydět.

Námět k tomuto článku vzešel z rozhovoru s poslancem ČSSD Koskubou, který se po 25 letech loučí se stranou těmito slovy:

Nebudeme si namlouvat, že politika je svým způsobem ve všech zemích EU jistým výtahem k moci. Nebo lépe řečeno, k postavení a penězům. Zvláště pro lidi, kteří se neumějí uplatnit na jiném trhu. A to pomíjím další důležitou věc: propojení politiky a byznysu. Různé přílepky k zákonům a podobně. Bylo by falešné si namlouvat, že se to neděje.”

Není to vyčerpávající vyhodnocení politiky a politiků. Rozhodně není pozitivní, když takto mluví lékař s dlouholetou praxí v parlamentu. Základní kritériem dnešního  politika je umět sloužit, ne však veřejnému blahu, ale různým finančním, výrobním a lobbistickým skupinám. Takové slouhovství je ceněné, zejména u zmíněných přílepků, kdy se potají mění důležité parametry v zákonech či dokonce při sestavování vlád. Jaká asi byla atmosféra v ČSSD, když poslanci Melčák a Pohanka podpořili vládu Mirka Topolánka? Jaká byla asi cena za zvednutí jejich ruky? Nemusíme jít až do těchto vyhrocených politických situací na úrovni vlády či rozhodování o zákonech, které dlouhodobě zatěžují státní pokladnu a naše děti mandatorními výdaji desítek a  stovek miliard korun, někdy se stačí podívat i na hospodaření statutárních měst a i menších obcí, kdy se vyhazují peníze nebo lépe řečeno, kdy jsou směrovány k předem určeným skupinám. V tom jim právě pomáhají různě propojení a provázaní sociálně inteligentní politici. Tato inteligence jde přes všechny strany. S velkou pravděpodobností to není jen troufalý názor podložený pouze vyjádřením poslance Koskuby, ale na dokreslení se stačí podívat na proslulou karlovarskou losovačku a hned vidíme tu férovost a transparentnost.  Výše uvedeným jednáním se obvykle říká politika.

Komunisté tomu říkají-podvod, korupce a v případě Melčáka a Pohanky, zrada. Komunistům musí jít o to, aby takoví lidé, kteří jdou jen za svým prospěchem, u nich nebyli a nemohli škodit jim ani občanům!

Poslanec Koskuba se zmiňuje ještě o jedné, obecně platné praxi, která je  z jiného soudku, ale které se politické strany a poslanci musí věnovat, pokud nemá nastat ve státě anarchie a chaos. Jeho slovy je to vyjádřeno: Též jsem od politiky čekal, že se podaří vyřešit víc problémů nás, obyčejných lidí. Jde to tam všechno tak těžkopádně, zdlouhavě. Všichni si myslí, že problémy vyřeší záplavou zákonů, které jsou pro lidi nepochopitelné, nenavazují na sebe. Už se v nich nikdo nevyzná, takže nám naopak život stěžují. Je to jisté odtržení od reality. V tom dělají politické strany velkou chybu.

Má cesta je jiná a jasná, snažit se eliminovat tento nešvar, který zatěžuje obyčejné lidi-občany a nahrává jen lumpům a podvodníkům.

Autor: 
Josef Švarcbek, kandidát KSČM do PSP ČR za Plzeňský kraj
Zdroj: 
Josef Švarcbek, kandidát KSČM do PSP ČR za Plzeňský kraj