Zdravotnictví v Plzeňském kraji zůstává trvalou prioritou krajských zastupitelů KSČM

22. 6. 2020

Plzeň, 22.06.2020. Po nedávné rezignaci Josefa Bernarda na post hejtmana, přestože se holedbal všemi možnými úspěchy, včetně nedávno spuštěné nové autobusové flotily v kraji čítající přes 300 nových autobusů (víte, kam plynou zisky této společnosti?), zůstala po něm řada problémů, které jsou strašákem Plzeňského kraje.

Tím hlavním je neutěšená zdravotní péče v některých oblastech kraje, včetně její dostupnosti. Především na Tachovsku, druhém největším okrese v kraji, kdy občané musí jezdit za zdravotní péčí do Stodu nebo Plzně a také na Sušicku. S problémy se potýkají i další nemocnice, domažlická, rokycanská i ta nejnovější, klatovská. Nelze souhlasit s dotováním soukromých nemocnic na úkor těch, kterým je kraj zřizovatel. Přestože dosluhující vedení kraje neprosadilo fúzi nemocnic a zdravotnických zařízení, stále hrozí, že tato varianta bude na pořadu dalších snah pravice. Navrhovaní zastupitelé za KSČM jsou připraveni prosadit koncepci, která bude hodna zajištění zdravotní péče 21. století, včetně její dostupnosti a rovnosti pro všechny občany kraje stejně na rozdíl od Josefa Bernarda, který se stal dalším politickým přeběhlíkem, což jasně dokazuje, že do levicové ČSSD vůbec nepatřil. A tak mu snad útěchou zůstane fotografie „Dvorany slávy“ umístěná ve vestibulu úřadu kraje.

Plénum Plzeňského Krajského výboru KSČM