Stanoviska

30. 10. 2020

V úterý 27. října 2020 se Vláda ČR na svém zasedání usnesla, že požádá Poslaneckou sněmovnu PČR o prodloužení nouzového stavu do 3. prosince 2020.

23. 10. 2020

Znovu je rozpoután válečný konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, o mezinárodně neuznaný státní útvar – Náhorní Karabach, v oblasti Malého Kavkazu. Snahy o diplomatické řešení tohoto letitého sporu, pod patronátem OBSE, jsou zatím neúspěšné, kvůli protichůdným a nesmiřitelným stanoviskům obou stran.

23. 10. 2020

Dne 28. října si budeme připomínat jeden z nejvýznamnějších momentů novodobé historie našeho národa – 102 let od vzniku samostatné Československé republiky, obnovení samostatné české státnosti. I přes rozdělení jednotného státu Čechů a Slováků v roce 1993 si oba státy zachovaly svou státnost.

21. 9. 2020

Členové KSČM od samého vzniku komunistické strany, vždy bojovali za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Velmi kriticky se vymezovali a vymezují k současným poměrům pracujících v České republice, Evropské unii i ve světě. Za priority, které i dnes ve 21. století jsou stále aktuální, je úsilí o spravedlnost a vymahatelnost práva, zdravé vlastenectví.

4. 9. 2020

Svévolná, až rituální a zbytečná návštěva předsedy Senátu PČR M. Vystrčila na Tchaj-wanu byla v rozporu s doporučeními prezidenta, vlády i ministra zahraničních věcí České republiky, ale také předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vláda za svoji činnost odpovídá.

14. 8. 2020

Návštěva M. Pompea v České republice, první, v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti.

4. 8. 2020

Členové Výkonného výboru Plzeňského Krajského výboru KSČM jsou znepokojeni informacemi veřejnoprávních médií, a jejich snahou manipulovat s vědomím občanů, překrucovat dějiny a historickou pravdu.

17. 7. 2020

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým v souvislosti s úmrtím Miloše Jakeše, někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ, který zemřel ve věku 97 let v Praze.

17. 7. 2020

KSČM vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

22. 6. 2020

Plzeň, 22.06.2020. Po nedávné rezignaci Josefa Bernarda na post hejtmana, přestože se holedbal všemi možnými úspěchy, včetně nedávno spuštěné nové autobusové flotily v kraji čítající přes 300 nových autobusů (víte, kam plynou zisky této společnosti?), zůstala po něm řada problémů, které jsou strašákem Plzeňského kraje.

Stránky