Stanoviska

21. 9. 2020

Členové KSČM od samého vzniku komunistické strany, vždy bojovali za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Velmi kriticky se vymezovali a vymezují k současným poměrům pracujících v České republice, Evropské unii i ve světě. Za priority, které i dnes ve 21. století jsou stále aktuální, je úsilí o spravedlnost a vymahatelnost práva, zdravé vlastenectví.

4. 9. 2020

Svévolná, až rituální a zbytečná návštěva předsedy Senátu PČR M. Vystrčila na Tchaj-wanu byla v rozporu s doporučeními prezidenta, vlády i ministra zahraničních věcí České republiky, ale také předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které vláda za svoji činnost odpovídá.

14. 8. 2020

Návštěva M. Pompea v České republice, první, v rámci jeho středoevropského turné, měla demonstrovat, že USA považují naši zemi za svého důležitého spojence v oblasti.

4. 8. 2020

Členové Výkonného výboru Plzeňského Krajského výboru KSČM jsou znepokojeni informacemi veřejnoprávních médií, a jejich snahou manipulovat s vědomím občanů, překrucovat dějiny a historickou pravdu.

17. 7. 2020

Komunistická strana Čech a Moravy vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým v souvislosti s úmrtím Miloše Jakeše, někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ, který zemřel ve věku 97 let v Praze.

17. 7. 2020

KSČM vyjadřuje účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a přeje jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak vyslovuje soustrast nad ztrátou blízkých.

22. 6. 2020

Plzeň, 22.06.2020. Po nedávné rezignaci Josefa Bernarda na post hejtmana, přestože se holedbal všemi možnými úspěchy, včetně nedávno spuštěné nové autobusové flotily v kraji čítající přes 300 nových autobusů (víte, kam plynou zisky této společnosti?), zůstala po něm řada problémů, které jsou strašákem Plzeňského kraje.

20. 6. 2020

Česká republika se ocitla v důsledku světové pandemie stejně jako ostatní státy v hluboké ekonomické krizi, která je součástí cyklických krizí kapitalistického systému.

12. 6. 2020

KSČM opakovaně prosazuje podporu zvýšení soběstačnosti v různých segmentech (např. energetika, léková politika, nerostné bohatství). Velmi důležitá je potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost je prioritní, v současné době je potřeba její maximální navýšení.

18. 5. 2020

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení.

Stránky