Aktuálně

16. 9. 2023

"Ke spojení odborů, parlamentní i neparlamentní opozice s jediným cílem, kterým je demise vlády", vyzvala Václava Schreibová.

16. 9. 2023

Válečný konflikt na Ukrajině si rozhodně zaslouží hlubší a objektivnější posouzení! A „obyčejní lidé“ si hlavně zaslouží mír!

Jak se všeobecně praví, první obětí každé války je Pravda.

15. 9. 2023

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

14. 9. 2023

Když se po staletích němého odumírání českého a slovenského etnika podařilo několika generacím obětavých buditelů a obrozenců vrátit je znovu mezi evropské národy, a když se po první světové válce pustili Češi a Slováci do budování nově ustaveného Československa jako samostatného, svobodného, demokratického státu, vynořil se nečekaně zlověstný problém.

12. 9. 2023

Prosadila jsem evropskou směrnici, která chrání před divokými úvěry

11. 9. 2023

Václav Danda přináší zajímavé informace o přeskupování sil v ruské armádě, která se připravuje na dlouhotrvající válku s NATO, ve které se stále vyčerpanější Západ bude snažit přenést bojové operace na ruské území

10. 9. 2023

Vlastimil Tlustý odhaluje proč vládní pětikolka tak urputně prosazuje tzv. "úsporný" balíček. 

8. 9. 2023

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí smrti ( 8.9.1943) Julia Fučíka, novináře, spisovatele, hrdiny českého protinacistického odboje.

7. 9. 2023

Zamyšlení na začátku podzimu roku 2023. V 10. století zaútočili Germáni proti přemyslovskému státu 6x, v 11. století 5x, ve 12. století 1x, v 13. století 3x, ve 14. století 1x, v 15.století 6x, v 17. století byla válka třicetiletá a v 18.

Stránky